Zalety umowy pośrednictwa na wyłączność

Jeśli zdecydujemy się, jako właściciele nieruchomości, na odwiedzenie agencji nieruchomości w celu zorientowanie się, jak wyglądałaby współpraca w zakresie sprzedaży, otrzymamy na pewno informacje, że można zawrzeć z agencja umowę pośrednictwa na wyłączność oraz tak zwaną otwartą, czyli bez klauzuli wyłączności. Agencje nieruchomości zdecydowanie preferują zawieranie umów na wyłączność, niektóre z nich w ogóle nie zawierają umów tak zwanych otwartych. Oferta pośrednictwa z klauzulą o wyłączności daje agencji pośrednictwa większą pewność, że ich praca w zakresie poszukiwania kupca, odpowiedniej reklamy i intensywnych działań w tym zakresie przyniesie konkretną korzyść. Przy tego rodzaju umowie dana agencja bierze na siebie cały ciężar związany z procesem sprzedaży i znalezienia chętnego na zakup nieruchomości, nie dzieli się już z żadną inną agencją obowiązkami w tym zakresie, a więc czuje się jedynym gospodarzem takiej oferty. Wtedy pracownicy agencji widzą sens jak największego inwestowania sił i środków w taką ofertę, jest ona dużo szerzej propagowana w Internecie czy lokalnych środkach masowego przekazu. Ponadto taka oferta jest w pełni prezentowana, łącznie z podaniem pełnej lokalizacji oraz kompletu zdjęć fotograficznych, co ma także niebagatelne zdarzenie w procesie znalezienia kupca.