Wykup na własność mieszkania komunalnego

Jeszcze kilkanaście lat temu w naszym kraju nie było regulacji prawnej, która umożliwiałaby wykup na własność mieszkania komunalnego, które dana rodzina zajmowała. Dopiero w trakcie przemian ustrojowych w latach 90 – tych XX stulecia taka możliwość powstała, wiele zależy w tej kwestii od samorządu danego miasta czy gminy. Miasta i miasteczka skorzystały z tej możliwości i zaczęły sprzedawać takie mieszkania, często na bardzo dogodnych dla dotychczasowych lokatorów warunkach. Niektóre miasta oferowały nawet 90 procentowe bonifikaty w cenie, za jaką można było wykupić takie mieszkanie, zajmowane przez dotychczasowych mieszkańców. Miasto w ten sposób pozbywało się mieszkań w starych, przedwojennych, często zaniedbanych kamienicach, gdzie prace remontowe pochłaniały o wiele większe kwoty niż te uzyskiwane ze spłacania czynszów. Dodatkową korzyścią dla miasta były pieniądze uzyskane ze sprzedaży takich lokali mieszkalnych. Jednak w niektórych miastach prowadzona jest inna polityka przez samorządy, bowiem można kupować takie mieszkania za 100 procent ich wartości albo też w ogóle nie prowadzi się tego rodzaju wykupu mieszkań. Obecnie opracowywana jest ustawa, aby miasta mogły wypowiadać umowę najmu tym najemcom, którzy mają dobrą sytuację materialną, a więc stać ich na kupno własnego mieszkania – wtedy mieszkania komunalne byłyby tylko dla tych osób o niższym statusie materialnym.