Współpraca firm budowlanych z uczelniami

Mimo wysokiego bezrobocia, w szczególności wśród ludzi młodych, firmy mają nadal duży problem ze znalezieniem specjalistów. Coraz częściej jesteśmy zatem świadkami podejmowania współpracy dużych przedsiębiorstw z uczelniami, których celem jest wyłapywanie zdolnych pracowników. Zyskuje na tym firma, zyskuje uczelnia, gdyż dobrze wypada w statystykach znajdowania pracy przez absolwentów i zyskuje na tym przede wszystkim student, który ma ułatwioną drogę zawodową. Chodź słowo ,,ułatwioną” można by wziąć w cudzysłów, gdyż ukończenie studiów inżynierskich nie jest wcale takie łatwe. Najczęściej spotyka się współpracę z wydziałów matematyczno-elektroniczno-informatycznych z firmami z branży IT oraz wydziałów budownictwa z firmami budowlanymi. Zarówno przedsiębiorstwa zajmujące się nowoczesnymi technologiami, jak i budownictwo mają coraz większe zapotrzebowanie na wykwalifikowaną kadrę. Przykładem takiej współpracy z uczelnią jest organizowanie praktyk dla studentów, w wielu wypadkach płatnych. Firmy organizują także konkursy na najlepszą pracę inżynierską, gdzie przewidywane są wysokie nagrody pieniężne. Nie pozostaje nic innego jak pochwalić tego typu działania, które są z bardzo dużą korzyścią zarówno dla gospodarki jak i polskiej nauki. Niech będzie to zachęta dla kolejnych przedsiębiorstw.