W jakie nieruchomości najlepiej inwestować

W jakie nieruchomości najlepiej inwestować

W 2012 roku rynek nieruchomości wykazywał dużą aktywność zarówno w nieruchomościach komercyjnych, jak i mieszkaniowych oraz rolnych. Ceny tych nieruchomości kształtowały się dwojako. Najbardziej urosły grunty rolne niskiej jakości przeznaczone pod uprawę roślin energetycznych i pod inwestycje związane z tak zwaną „zieloną energią”. Podobnie opłacalny był zakup gruntów rolnych o średniej i wysokiej klasy przeznaczonych pod uprawy rolne. Cena ziemi rolnej systematycznie rośnie od czasu wejścia Polski do Unii Europejskiej. Od 2004 roku koszt 1 hektara potroił się. Specjaliści twierdzą, że do czasu zniesienia ograniczeń zakupu ziemi rolnej przez obcokrajowców jej cena będzie stale systematyczne rosła w skali 15 do 20% rocznie. Dużym zainteresowaniem cieszą się także tereny położone w centrach wielkich miast i przeznaczone pod ekskluzywne biurowce. Cena tych nieruchomości jednak pozostaje stała. Interesująca sytuacja wystąpiła także na rynku nieruchomości przeznaczonych pod inwestycje przemysłowe. Po 5 latach spadku i stracie wartości o 45-60% po raz pierwszy od dłuższego czasu pojawiło się znów zainteresowanie zakupami. Prawdopodobnym jest, że wraz z zakończeniem kryzysu, cena tych nieruchomości znacznie wzrośnie. Natomiast w dalszym ciągu spadają ceny mieszkań zarówno na rynku pierwotnym, jak i wtórnym.