Utrzymanie budynku wielorodzinnego przez właściciela

Utrzymanie budynku wielorodzinnego przez właściciela

Właściciele bloków i kamienic mają różnorakie obowiązki, dotyczące utrzymania budynku. Najbardziej podstawowe obowiązki właściciela to dostarczenie odpowiedniej ilości wody i energii elektrycznej oraz cieplnej. Do innych ważnych zadań należy okresowe sprawdzanie stanu technicznego określonych instalacji gazowej, elektrycznej, grzewczej. Niezbędne jest też okresowe badania budynku pod względem użyteczności mieszkaniowej, do tej kategorii należy choćby analiza sprawności przewodów wentylacyjnych i kominowych. Odpowiednie zachowanie tych określonych prawnie procedur sprawia, że budynek jest w dobrym stanie technicznym i ewentualni lokatorzy nie mają powodów do narzekań. Inaczej wygląda sytuacja prawna właściciela budynku jednorodzinnego bądź innego rodzaju budynku określonego odpowiednio w ustawie, którego obowiązki są z natury rzeczy inne. Dodajmy, że coraz większą uwagę przykłada się do rozwiązań służących ochronie środowiska i to również znajduje odzwierciedlenie w prawie budowlanym, jest to zapis o tyle korzystny, że dzięki niemu można wprowadzać udogodnienia podnoszące komfort życia. Pamiętajmy jednak, że poszczególne artykuły prawa budowlanego nie odnoszą się jedynie do domów wielorodzinnych, ale do wszystkich budynków wymienionych w akcie prawnym. Ta systematyzacja pozwala precyzyjnie określić jakie są wspomniane obowiązki właściciela względem stanu technicznego budynku, a jakie leżą w gestii lokatorów.