Tworzenie odpowiednich mieszkań

Młodzi ludzie potrzebują własnych mieszkań, co nie jest zaskoczeń w żadnym stopniu. Zaskoczeniem jest natomiast to, w jakim stopniu banki komercyjne w ostatnich dekadach przyznawały młodym ludziom kredyty na kupno nieruchomości i jak chętnie pozytywnie rozpatrywano wnioski nawet takich klientów, którzy pozbawieni byli historii kredytowej oraz jakiegokolwiek zabezpieczenia finansowego. Cały bankowy kryzys zadłużeniowy w USA wynika poniekąd z nadmuchania bańki spekulacyjnej na rynku nieruchomości. Gdy tylko okazało się, że większe grupy klientów są nie wypłacalne, doszło do fali przejęć nieruchomości, banki utraciły planowane wpływy a brak zainteresowania kupnem nieruchomości przez te banki przejęte doprowadził do całkowitego spadku możliwości sprzedania zadłużenia komukolwiek. Niejeden potężny bank w USA upadł na fali tego załamania i to właśnie od tego momentu niektóre kraje zaczęły o wiele więcej wymagać od sektora bankowego, który ogromnie partycypował w zaspokajaniu popytu na nieruchomości. Banki nie tyko finansowały klientom indywidualnym kupno mieszkania, wcześniej chętnie uczestniczyły swoim kapitałem w całej inwestycji, jaką było np. budowanie osiedla luksusowych mieszkań. Dzisiaj nie brakuje deweloperów posiadających wciąż w ofercie kilkaset takich mieszkań, bez perspektyw na znalezienie chętnych.