Sytuacja polskiego rynku nieruchomości

Sytuacja polskiego rynku nieruchomości

Polski rynek nieruchomości ma bardzo dynamiczny charakter, ale mimo tego jest uznawany przez ratingowe agencje międzynarodowe za stabilny. Jest więc zarazem doskonałym miejscem do inwestowania, co doceniają szczególnie wielkie międzynarodowe korporacje. Przez okres niespełna 10 lat od czasu wejścia Polski do Unii Europejskiej mamy do czynienia z olbrzymią fluktuacją cen w dziedzinie nieruchomości. W tym okresie najbardziej drożały nieruchomości komercyjne. W początkowym okresie największą dynamikę wzrostu cen miały tereny przeznaczone pod inwestycje. Podobnie było z nieruchomościami położonymi w centach największych miast kraju wykorzystywanych pod wysokiej klasy biurowce. Różnica pomiędzy tymi dwoma klasami nieruchomości polega na tym, że pierwsze na przełomie 2008 i 2009 roku zaczęły spadać osiągając w 2012 roku spadek wartości rzędu 45 – 60%, gdzie osiągnąwszy dno rozpoczęły znów powoli drożeć. Drugie natomiast stale utrzymują wysoką cenę za 1 metr kwadratowy z powodów popytu znacznie przewyższającego podaż. Sytuacja na rynku mieszkaniowym załamała się w 2012 roku po konsekwentnych stałych wzrostach na przestrzeni 8 lat, kiedy to ograniczono dostępność do kredytowania, zakończono realizacje programu „Rodzina na Swoim” oraz z powodu podaży, która znacznie przewyższyła popyt. Obecnie fachowcy twierdzą, ze odbicie na tym rynku nastąpi dopiero w 2014 roku.