Spada zainteresowanie studentów budownictwem

Kiedyś budownictwo cieszyło się wśród kierunków technicznych zdecydowanie największym zainteresowaniem. Powoli ten trend zaczyna jednak się zmieniać. Wpływ na to może mieć coraz to większa liczba kierunków technicznych jakie starają się otwierać uczelnie. Podkreślić należy także to, że nie jest to kierunek łatwy, w szczególności problemem dla studentów staje się nauka matematyki i fizyki. Prowadzi to do tego, że po pierwszym roku odpada większość studentów z danego naboru. Jest to zatem kierunek wymagający wielkiego nakładu pracy. Niestety sytuacja obecnego kryzysu gospodarczego wpływa także negatywnie na samom branże budowlaną. Mniej się buduje, a przez to jest mniejsze zapotrzebowanie na inżynierów tego kierunku i coraz większa liczba absolwentów budownictwa prace znajduje w zupełnie innych branżach. Gdyby jednak porównać szansę na rynku pracy osoby po budownictwie, z osobami po kierunkach humanistycznych, jak między innymi politologia czy administracja, to tutaj górą będzie absolwent z dyplomem inżyniera. Z drugiej strony pamiętać musimy, że w gospodarce tendencje się zmieniają, po latach recesji przyjdzie w końcu moment wzrostu gospodarczego, a wtedy to w szczególności branża budowlana poczuje rozkwit i będzie zapotrzebowanie na inżynierów.