Rynny na deszczówkę

Rynny na deszczówkę

Każda nieruchomość musi zawierać wiele różnych elementów dodatkowych, które zapewniają mieszkańcom normalne bytowanie, i dzięki którym wybudowany dom przetrwa i posłuży dłużej. Jednym z takich elementów, montowanych na domach, są rynny. Rynny to metalowa koryta, przybierające formę długich rur, nie posiadających jednak pełnego zamknięcia, dzięki którym odprowadzana jest deszczówka ściekają po domu, a zwłaszcza po jego dachu. Rynny montowane są w różny sposób. Niekiedy montuje się rynny wzdłuż dachu domu, a potem przymocowuje się rynnę dolną, która odprowadza wodę do ziemi, konkretnie do kanałów odwodnieniowych. Są też rynny montowane pionowo, prowadzone na ścianach domów. Takie rynny montuje się u góry domu i prowadzi stopniowo ku jego dołowi, gdzie woda swobodnie spływa do kanałów. Ta metoda wydaje się bardziej wydajna, gdyż woda dzięki pionowym rynnom spada dużo szybciej. Ma to jednak swoją wadę, gdyż woda opadając szybciej, nabiera większego przyspieszenia i większej mocy, uderza więc w podłoże z dużo większą energią, co niekiedy prowadzi do różnego rodzaju uszkodzeń instalacji odwodnieniowych. Rynny są ważne w przypadku nieruchomości, gdyż brak rynny powoduje, iż woda mogłaby gromadzić się na dachu, a to w konsekwencji mogłoby prowadzić do przeciekania dachu i konieczności jego remontu.