Rodzina na swoim – jakie limity na III kwartał

Program Rodzina na swoim powstał w takim zamierzeniu, aby młodym ludziom ułatwić kupno swojego pierwszego mieszkania – od początku istnienia Programu skorzystało z niego tysiące rodzin. Korzyścią skorzystania z takiej opcji jest to, że przez pierwsze 8 lat Bank Gospodarstwa Krajowego płaci 50 procent odsetek od wziętego na mieszkanie kredytu, co zawsze jest znacznym ułatwieniem dla kredytobiorcy. Niestety program jest od początku roku 2011 stopniowo wygaszany, co polega miedzy innymi na tym, że co kwartał podawane są dla poszczególnych miast i województw górne granice ceny metra kwadratowego mieszkania, na które można wziąć kredyt z dopłata. W efekcie takiego zabiegu w większości miast w Polsce, zwłaszcza tych dużych jak Warszawa czy Poznań, nie ma już praktycznie mieszkań w takiej cenie i metrażu, by spełniały wymogi programu. Ostatnio Bank Gospodarstwa Krajowego podał limity, jakie obowiązują na III kwartał bieżącego roku – limity te praktycznie nie zostały zmienione w porównaniu do poprzedniego kwartału. Osoby, które zamierzają skorzystać jeszcze z dobrodziejstwa programu i kupić mieszkanie z dopłata, musza się spieszyć, gdyż z dniem 31 grudnia 2012 roku program przestanie obowiązywać. Niektórzy deweloperzy, którzy nie posiadają już tańszych mieszkań, robią takie zabiegi, że cenę mieszkania obniżają nieco, natomiast można je kupić wyłącznie z miejscem parkingowym, za które trzeba zapłacić już za gotówkę.