Relacja deweloper-klient w świetle ustawy z 2012 roku

Relacja deweloper-klient w świetle ustawy z 2012 roku

Ustawa deweloperska z roku 2012 miała być narzędziem chroniącym klientów przed działaniami firm deweloperskich. Była w założeniu bardzo prokonsumencka, co to w praktyce oznacza. Po pierwsze firma zajmująca się budową mieszkań musiała swoim klientom przedstawić prospekt informacyjny. Jest to dokument w którym omawiane są kolejne inwestycje danego dewelopera, ich adresy. Dodatkowo prospekt informuje o stanie zaawansowanie danej inwestycji oraz szczegółach jej finansowania, jaki jest procent wkładu własnego, a ile pokryje kredyt bankowy. To informacje bardzo ważne, pokazują nam one wiarygodność firmy i pozwalają ocenić realne ryzyko inwestycji. Ciekawym rozwiązaniem jest umieszczenie w prospekcie informacji dotyczących ewentualnego zagospodarowania przestrzennego, co sprawi, że klient nie przeżyje bolesnej niespodzianki np. w postaci oczyszczalni ścieków. Ustawa nakłada również na firmy obowiązek otwierania rachunków powierniczych, gdzie będą złożone pieniądze klientów, co ma zapewnić bezpieczeństwo. Firmy deweloperskie były i są do ustawy dość sceptycznie nastawione. Zwraca się uwagę na to, że jest ona groźna dla istnienia małych firm i może spowodować ich masowe bankructwo. W tej sytuacji ocenienie skutków takich rozwiązań prawnych musi poczekać, ponieważ zbyt pochopne wnioski mogą się okazać po prostu błędne i zaciemniające obraz.