Pułapki rynku wtórnego nieruchomości

Pułapki rynku wtórnego nieruchomości

Każda inwestycja pociąga za sobą pewien stopień ryzyka. Kierując się więc potrzebą zapewnienia sobie bezpieczeństwa winniśmy przy wyborze mieszkania na rynku wtórnym kierować się kilkoma zasadniczymi sprawami. Po pierwsze najważniejsza sprawą jest sprawdzenie stanu własności nieruchomości. Istotnym jest, czy kupujemy mieszkanie wolne od obciążeń, czy zadłużone kredytem hipotecznym. Taką informacje możemy uzyskać w księgach wieczystych. Najlepiej zdobić to 2 razy: przy wyborze mieszkania oraz w dzień podpisania aktu notarialnego. Kolejną niebagatelną sprawą jest informacja o zameldowaniu. Pamiętać należy, że kupując mieszkanie z osobą zameldowaną nie mamy jako właściciel prawa do odgórnego wymeldowania tej osoby, co rodzić może szereg problemów. Taki dokument powinien przedłożyć sprzedający w dniu sporządzania umowy notarialnej. Podczas podpisywania umowy sprzedaży u notariusz należy uważnie przeczytać dokument i sprawdzić, czy sprzedający oświadczył, że mieszkanie nie jest obciążone prawami osób trzecich. Ważnym jest także uważne zapoznanie się z dokumentami mieszkania, które powinien przedłożyć sprzedający. Winny one zawierać informacje o wysokości czynszu, zadłużeniu lokalu oraz planach wspólnoty czy spółdzielni mieszkaniowej na przykład w zakresie przyszłych remontów. Jeżeli korzystamy z usług pośrednika warto także sprawdzić jego licencję, doświadczenie oraz ubezpieczenie.