Pułapki rynku pierwotnego nieruchomości

Pułapki rynku pierwotnego nieruchomości

Rozważając zakup nieruchomości na rynku pierwotnym trzeba liczyć się z pewnym ryzykiem, które jest nierozłącznie związane z każdą inwestycją. Aby je zminimalizować, należy zwrócić uwagę na kilka istotnych kwestii. Kluczowym elementem przed formalnym załatwieniem sprawy jest sprawdzenie dewelopera. Jego kondycja finansowa może mieć niebagatelne znaczenie w sprawie związanej z wykonaniem interesującej nas inwestycji. Dane o statusie finansowym przedsiębiorcy możemy sprawdzić w Krajowym Rejestrze Sądowym, gdzie uzyskamy informacje czy interesujący nas deweloper nie jest w stanie upadłości lub likwidacji. Dodatkowo winniśmy sprawdzić wiarygodność przedsiębiorcy w Polskim Związku Firm Deweloperskich. Gdy już pozyskaliśmy pozytywne informacje należałoby także sprawdzić, jak deweloper wywiązywał się z wcześniej podjętych umów. Źródło tej wiedzy może stanowić Internet. Na forach budowlanych znajdziemy informacje o wykonywanych przez dewelopera wcześniejszych budowach, mankamentach, usterkach i ewentualnych opóźnieniach w realizacji projektów. Ponadto trzeba się upewnić, czy wykonawca posiada ostateczne pozwolenie na budowę, które umożliwi mu rozpoczęcie prac w terminie. Warto także dla własnego bezpieczeństwa sprawdzić w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego we właściwym urzędzie miasta lub gminy, czy na okolicznych działkach nie planuje się inwestycji, które mogą spowodować zmianę warunków mieszkaniowych tej okolicy (np. budowa obwodnicy miasta).