Przepisy o podatku VAT niszczą przedsiębiorstwa

Duży absurd zawarty jest w ustawie o podatku od handlu i usług. W ostatnim czasie byliśmy świadkami bankructw wielu firm budowlanych zaangażowanych przy budowie dróg na Euro 2012. Jednak to nie tylko budownictwo jest narażone na skutki, chyba nie do końca przemyślanych przepisów. Trwający kryzys gospodarczy tworzy zatory płatnicze w różnych branżach. Pierw jednak przedstawmy o co chodzi w tym prawie. Zgodnie z tą ustawą obowiązek podatkowy powstaje w momencie wystawienia faktury. Czyli jeżeli firma X wystawi firmie Y fakturę, to w ciągu kilkunastu dni ta pierwsza firma musi zapłacić podatek VAT Urzędowi Skarbowemu. W innym przypadku rozpocznie się procedura egzekucji. Problemem coraz częściej się staje, że firma Y zwleka z płatnością za fakturę, co jest dużym problem dla firmy X, która nie ma z czego zapłacić podatku. W przypadku wymienionego na początku tej publikacji przykładu firm budujących autostrady. Nie dostały one do dzisiaj zapłaty za wykonaną pracę, z tego powodu mają zarówno problem aby rozliczyć się z pracownikami jak i zapłacić podatek VAT, który w przypadku kontaktów liczonych w setkach tysięcy złotych lub nawet milionach, wynosi grube tysiące. Niestety zatory w płatnościach pomiędzy firmami powstają coraz częściej i obecnie obowiązujące przepisy mogą być ,,grabarzem” wielu przedsiębiorstw.