Problematyka nadzoru budowlanego

Problematyka nadzoru budowlanego

Wykonywanie określonych prac budowlanych wymaga odpowiedniego nadzoru budowlanego. Jest to, nie tylko praktyczne rozwiązanie techniczne, ale również wymagane uwarunkowaniami prawnymi. Każdy inwestor posiada bowiem książkę obiektu budowlanego. Na jej kartach wpisujemy wyznaczone jednostki kontrolujące. Znajduje się tam miejsce na wpisanie danych kierownika budowy oraz poszczególnych inspektorów branżowych. Wszyscy specjaliści muszą dokonywać odpowiednich wpisów w książce obiektu budowlanego. Jest to kontrolowane przez wyznaczone służby administracyjne. Proce budowlany wymaga bowiem odpowiedniego realizowania poszczególnych prac. Nieprawidłowości działania mogą przyczynić się do utraty zdrowia, a nawet życia mieszkańców. Budowanie domu wymaga zatem posiadania inspektora nadzoru inwestorskiego oraz inspektorów branży elektrycznej, czy wodno – kanalizacyjnej. Wszyscy specjaliści sprawdzają jakość i prawidłowość wykonania danych zakresów prac budowlanych. Nie są to najtańsze rozwiązania budowlane. Koszty specjalistów sięgają rzędu kilkuset złotych za wizytę na placu budowy. Niemniej jednak, ponosi on odpowiedzialność za zakres kontrolowanych prac budowlanych. Inspektor nadzoru jest zatem azylem bezpieczeństwa, z ramienia inwestora. Dzięki niemu możemy być spokojni jakości i prawidłowości wykonywania prac.