Prawa i obowiązki lokatora wobec właściciela

Prawa i obowiązki lokatora wobec właściciela

Nieznajomość prawa szkodzi, jak mawiali starożytni Rzymianie, a wiedzieli co mówili. Bardzo często się zdarza, że właściciel mieszkania lub posesji wynajmowanej przez lokatorów dopuszcza się działań nie do końca zgodnych z prawem. Często słyszymy o głośnych medialnie sprawach, które mają różnorodne podłoże. Prawdą jest, że obecna ustawa dotycząca ochrony praw lokatora jest umiarkowanie dla nich korzystna, z drugiej strony widać pewną skłonność to usatysfakcjonowania obu stron potencjalnego konfliktu, ostry kurs na rzecz właścicieli czy lokatorów mógł wywołać protestu, a tego żadna władza nie chce. Do ważniejszych praw opisanych w ustawie należy możliwość obniżenia czynszu przez właściciela po okazaniu dokumentu o dochodach przez najemcę. Drugą istotną, wręcz newralgiczną sprawą, jest kwestia wypowiedzenia. Właściciel musi oczywiście powiadomić lokatora o decyzji odnośnie wypowiedzenia z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym. Wiadomym jest, że wypowiedzenie jest wynikiem różnych sytuacji życiowych, choć do częściej spotykanych należą między innymi zaleganie z czynszem, bądź użytkowanie lokalu w sposób niezgodny z założeniami umowy. W takim przypadku właściciel powiadamia najemcę o wypowiedzeniu stosunku prawnego nie później niż miesiąc naprzód, na koniec miesiąca kalendarzowego. Tak jak zostało wspomniane jest to ustawa raczej umiarkowana, choć pozwalająca na skuteczną obronę praw lokatorskich.