Państwo wspiera studiowanie budownictwa

Od kilku lat obserwujemy zmianę podejścia państwa do szkolnictwa wyższego. Wśród studentów dużym zainteresowaniem cieszyły się kierunki humanistycznej, między innymi politologia, socjologia, administracja czy dziennikarstwo. Nie dawały one jednak gwarancji pracy, właściwie jeżeli student znajdował zajęcie to w zupełnie innym zawodzie. W końcu ile potrzeba w Polsce socjologów? Dużo większe perspektywy pracy dają już kierunki inżynierskie, są one jednak znacznie trudniejsze. Studenci wybierali jednak to co łatwiejsze. W efekcie było to ze szkodą dla młodych ludzi, rynku pracy oraz polskiej gospodarki, gdyż brakuje specjalistów. Państwo zdecydowało się wspierać tak zwane kierunku zamawiane, gdzie student może liczyć na stypendia wypłacane z racji osiągania wyników w nauce. Wśród tych kierunków jest między innymi budownictwo. Według badań na specjalistów z tej branży istnieje na rynku pracy cały czas wysoki popyt. Widoczne jest to także po polityce firm budowlanych, które starają się blisko współpracować z wydziałami budownictwa uczelni technicznych, w celu wyszukiwania zdolnych specjalistów, którzy w przyszłości będą potrzebni do rozwoju ich firm. Podejmowane są różnego rodzaju programy praktyk oraz staży. Coraz częściej zdarza się, że przedsiębiorstwa organizują konkursy na najlepsze prace inżynierskie z wysokimi nagrodami finansowymi.