Na co zwrócić uwagę kupując mieszkanie?

Na co zwrócić uwagę kupując mieszkanie?

Każda inwestycja niesie za sobą pewien odsetek ryzyka. Dotyczy to także rynku nieruchomości zarówno oferowanych na rynku pierwotnym, jak i wtórnym. Kluczową rolę w obu przypadkach stanowi kwestia własności nieruchomości. Na rynku pierwotnym mogą zdążyć się sytuacje, kiedy deweloper sprzedający nam mieszkanie nie ma do niego praw, lub gdy sprzedał dany apartament już innej osobie prawnej lub fizycznej. Aby się ustrzec przed tego typu sytuacjami należy gruntownie sprawdzić wiarygodność dewelopera oraz decyzję ostateczną pod nazwą pozwolenie na budowę, w której zaznaczono właściciela terenu. W przypadku rynku wtórnego warto zainteresować się, czy nieruchomość nie jest obciążona prawami osób trzecich i czy nie jest zadłużona (na przykład kredytem hipotecznym). Sprawdzić to można przez analizę aktualnego, wydanego w dniu sporządzania aktu notarialnego umowy sprzedaży, odpisu z księgi wieczystej. W przypadku obu nieruchomości mogą okazać się również istotne zapisy przestrzennego planu zagospodarowania przestrzennego. We właściwym miejscowo urzędzie miasta lub gminy w wydziale zajmującym się gospodarka przestrzenną można zasięgnąć informacji o przeznaczeniu przestrzennym działek znajdujących się niedaleko interesującego nas mieszkania. Jest to o tyle ważne, że ustrzeże nas to przed zakupem lokalu w cichej okolicy, w której za kilka lat wybudują obwodnice miasta.