Kto może studiować budownictwo?

Kierunek budownictwo, mimo recesji w tej branży, nadal przeżywa oblężenie. Należy do jednego z najczęściej wybieranych kierunków technicznych w kraju. Niemal wszystkie uczelnie techniczne, politechniki, kilka uniwersytetów i wyższych szkół zawodowych, ma w swojej ofercie edukacyjnej kierunek budownictwo. By jednak podjąć studia, a później pracę w budownictwie, trzeba wykazać się odpowiednimi predyspozycjami, zarówno psychicznymi jak i fizycznymi. Jako że budownictwo jest kierunkiem technicznym, znacznie łatwiej będzie studiować osobom o ścisłym umyśle, dokładnym, o dobrej organizacji pracy i dobrze zorganizowanych, takim, którym liczenie i wykonywanie rysunków technicznych nie sprawia problemu. Osoby takie muszą wykazać się także dobrym zdrowiem fizycznym. Budownictwo nie powinny studiować osoby z dużym stopniem zaburzeń w zakresie sprawności kończyn dolnych, układów: krążenia, mięśniowego, oddechowego, kostno-stawowego, słuchu, a także nawet niewielkie zaburzenia w sprawności rąk, rozróżnianiu barw, równowagi, oceny głębi, percepcji kształtów, koordynacji wzrokowo-słuchowej. Przeciwwskazaniem są także różnego rodzaju zaburzenia psychiczne, w tym nerwice, zaburzenia układu nerwowego i umysłowe. Budownictwo jest także niewskazane dla osób z lękiem wysokości i z zaburzoną równowagą. Wszystkie to uniemożliwia podjęcie późniejszej pracy w zawodzie.