Kraje zaawansowane mieszkaniowo

Niektóre kraje są w stanie dzisiaj całkowicie samodzielnie zająć się kwestiami nieruchomości i budowania nowych osiedli mieszkaniowych czy mieszkań komunalnych dla najuboższej części społeczeństwa. Przeważnie jednak są to te kraje, w których liczba mieszkańców nie przekracza dwudziestu milionów a gęstość zaludnienia jest stosunkowo wysoka przez mały teren do zagospodarowania. Takie małe nacje często są doskonale zorganizowane pod względem mieszkaniowym i warunki dostępu do nieruchomości czy ich przeciętny poziom to kwestie w krajach jak Polska jeszcze nieosiągalne. W krajach, gdzie szybko trzeba wychodzić z pewnego poziomu zacofania jak w krajach byłego ZSRR próbujących stawiać własne kroki w liberalnej gospodarce, naturalnym krokiem było postawienie na wielkie blokowce i budowanie osiedli tanich mieszkań, które następnie masowo zaludnić mogły rodziny przybywające do miast w poszukiwaniu lepszej pracy i ciekawszej przyszłości. Z czasem wiele z tych rodzin opuściło blokowce i zaczęło wędrować w stronę nieruchomości bezpieczniejszych, bardziej luksusowych a przede wszystkim intymnych i prywatnych, bo nie położonych pomiędzy tysiącami innych nieruchomości. W takich krajach jak Belgia, Holandia czy nawet większa Dania, nieruchomości od zawsze stanowiły trzon budowania polityki prorodzinnej i socjalnej i przykłada się do nich wagę od dekad.