Kiedy zaczęło się budownictwo?

Budownictwo, to jedna z najstarszych dziedzin przemysłu, która stale się rozwija. Nie jest jednak wynalazkiem współczesnych inżynierów, czy architektów. Budownictwo bowiem sięga czasów bardzo, bardzo odległych, może nawet prehistorycznych. Teoretycznie, od momenty, gdy pierwszy człowiek stworzył samodzielnie pierwszą własną siedzibę. Jednak naukowcy uważają, iż budownictwo rozpoczęło się między 4000 a 2000 rokiem przed naszą erą, kiedy to, w, np. w starożytnym Egipcie czy Mezopotamii, zaczęły powstawać pierwsze, stałe miejsca zamieszkania ludzkie. Wtedy to też, z racji uzyskania stałego, jednego miejsca zamieszkania, siłą rzeczy musiało rozwinąć budownictwo, gdyż konieczne okazało się postawienie budowli chroniących ludzi przed dzikimi zwierzętami czy też niekorzystnymi czynnikami atmosferycznymi. Prawie przy okazji rozwinęła się także inna gałąź budownictwa, czyli infrastruktura. Do budowy potrzebne były materiały budowlane, które trzeba było z kolei je dostarczyć. Prymitywizm, szybko ustąpił niemal profesjonalizmowi. Budownictwo, w szybkim tempie rozwinęło się do takiego stopnia, że mogły powstać potężne egipskie piramidy, które wprawiają w osłupienie także współczesnych. Współczesne budownictwo bardzo dużo zawdzięcza także starożytnym Rzymianom. Ich drogi, akwedukty, budowle zarówno mieszkalne, jak i użyteczności publicznej, po dziś dzień cieszą oko turystów.