Inwestycja w nieruchomości

Inwestycja w nieruchomości

Rynek nieruchomości w Polsce jest dosyć trudny i wymaga wiedzy, umiejętności oraz intuicji tym bardziej, że jest rynkiem dynamicznym jednocześnie zakładającym, że inwestycje mają w nim charakter długoterminowy. Fluktuacja cen w ramach poszczególnych sektorów tego rynku układa się zróżnicowanie. Najbardziej dynamicznym jest rynek terenów przeznaczonych pod inwestycje przemysłowe. Po początkowym wielkim boomie od 2008 roku ceny za tereny inwestycyjne systematycznie spadały aż do roku 2012 osiągając pułap 40 – 55% wartości najwyższej. Obecnie zauważa się, że tendencja się odwróciła i ponownie wzrasta zainteresowanie tymi terenami. Równie dynamicznie rosły także ceny nieruchomości położonych w centrach największych miast kraju, szczególnie w Warszawie, przeznaczonych pod wysokiej klasy biurowce. Ze względu na duży przerost popytu nad podażą cena za metr kwadratowy takiego terenu pozostaje niezmienna. Opłacalna może być także inwestycja w grunty rolne, których cena prawdopodobnie będzie rosła szacunkowo od 15 do 20 % rocznie aż do roku 2016, kiedy to zniesione zostaną ograniczenia związane z zakupem ziemi rolnej przez cudzoziemców. Inwestycja w mieszkania w 2013 roku wydaje się niezbyt trafiona. Szacuje się, że w roku bieżącym nastąpi dalszy spadek wartości mieszkań o kolejne od 4 do 5%.