Czy warto studiować budownictwo?

Maturzyści zastanawiając się nad wyborem kierunku studiów, zwracają uwagę przede wszystkim na swoje umiejętności, możliwości intelektualne, ale również na to, czy po danym kierunku będą mogli z łatwością znaleźć pracę. Widoczne jest to zwłaszcza po tym, które kierunki cieszą się największą popularnością. Już od kilku lat, w czołówce znajduje się budownictwo. Ten kierunek techniczny cieszy się ogromną popularnością zwłaszcza u mężczyzn, choć coraz więcej kobiet podejmuje się kształcenia właśnie w tym kierunku. W trakcie trwania studiów, zazwyczaj w trybie dwustopniowym, najpierw inżynierskie, później magisterskie, studenci zgłębiają wiedzę dotyczącą materiałów i wyrobów budowlanych. Poznają także podstawowe technologie realizacji budynków i obiektów budowlanych. Uczelnie wyposażają swoich studentów w podstawową wiedzę dotyczącą obliczeń konstrukcji. Podstawy te pomagają im w dostosowaniu się do zmieniających się wymagań, a także następującego w budownictwie postępu, w wyniku którego powstają nowe metody projektowania różnego rodzaju konstrukcji. Szczególny nacisk kładzie się także na zdobycie wiedzy w zakresie wymogów obowiązujących w budownictwie ustalonych przez Unię Europejską. Dodatkowo, w trakcie studiowania na kierunku budownictwo, można wybrać różne specjalności, takie jak: technologia i organizacja budownictwa, budownictwo hydrotechniczne, geotechnika, konstrukcje budowlane, inżynieria budowlana, drogi i autostrady, mosty i budowle podziemne, inżynieria drogowo-kolejowa. Jak widać, po kierunku budownictwo, można pracować w wielu branżach.