Czy warto kupić „Mieszkanie dla Młodych”

Czy warto kupić „Mieszkanie dla Młodych”

Rząd finalizuje prace nad nowym programem wspierającym młodych ludzi w pozyskaniu własnego mieszkania. Wejdzie on w życie prawdopodobnie od 1 stycznia 2014 roku. „Mieszkanie dla Młodych” będące swego rodzaju kontynuacją zakończonego programu „Rodzina na Swoim” i skierowane jest do osób, które nie ukończyły 35 roku życia. Skorzystać z niego mogą zarówno rodziny, jak i osoby niezamężne. Program zakłada finansową pomoc państwa przy zakupie pierwszego mieszkania z rynku pierwotnego, którego pełna powierzchnia nie będzie przekraczała 75 metrów kwadratowych. Kwota pomocy programu „Mieszkanie dla Młodych” uzależniona będzie od ceny za 1 metr kwadratowy nieruchomości oraz od ilości metrów kwadratowych nieruchomości, jednocześnie do stopy zwrotu będzie brana pod uwagę powierzchnia nie większa niż 50 metrów kwadratowych. Wysokość pomocy będzie także uzależniona od statusu posiadanego przez kupującego to jest, jeżeli jest singlem lub rodziną bezdzietną będzie mu przysługiwał jednorazowy zwrot 10% od kwoty kredytu, gdy mieszkanie będzie kupować rodzina dzietna wysokość jednorazowego dofinansowania będzie wynosiła 15% kredytu, a jeżeli w mieszkaniu w okresie do 5 lat od czasu zakupu urodzi się trzecie dziecko, to wysokość dofinansowania zwiększy się o kolejne 5% kredytu z uwzględnieniem informacji związanych z naliczeniem kwoty do zwrotu.