Czy warto inwestować w nieruchomości

Czy warto inwestować w nieruchomości

Nieruchomości są specyficznym sektorem gospodarki bardzo czułym na sytuacje gospodarczą kraju. Sytuacja tego rynku jest w ostatnich latach bardzo dynamiczna, jednakże międzynarodowe agencje ratingowe oceniają nasz kraj w sektorze nieruchomości jako stabilny. Rynek nieruchomości jest bardzo wymagający pod względem wiedzy, umiejętności i intuicji, dlatego jest rynkiem stosunkowo trudnym. Inwestowanie w jego ramach oraz oczekiwanie na godziwe stopy zwrotu należy rozpatrywać w okresach długoterminowych. Obserwując sytuację na rynku można jednak założyć, które sektory tego rynku będą w 2013 roku przynosiły dochody, a które prawdopodobnie przyniosą straty. Warto więc zwrócić się w kierunku nieruchomości rolnych. Ich cena stale rośnie i można założyć, że dziać się tak będzie dalej – aż do 2016 roku, kiedy to powinny osiągnąć szczyt wartości. W tym momencie bowiem wygasa okres przejściowy dla obcokrajowców pragnących zakupić ziemię w Polsce na równych prawach z obywatelami RP. Interesujące pod względem stopy zwrotu mogą być także nieruchomości przeznaczone pod inwestycje przemysłowe. W ostatniej pięciolatce ich wartość spadła o 45 – 60 % i powoli zaczyna się zauważać wzrost ponownego zainteresowania tymi terenami. Nie należy liczyć, że w 2013 roku zmieni się trudna sytuacja na rynku mieszkaniowym. Podaż znacznie przewyższająca popyt oraz znaczne trudniejsze warunki uzyskania kredytu powodują, że w tym roku prognozuje się dalszy spadek wartości mieszkań o kolejne 4-5%.