Branża budowlana może zwolnić nawet 150 tysięcy pracowników

Tak źle w tej branży dawno nie było. Budownictwo przeżywa obecnie poważny kryzys i niestety zdaniem Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa pracę stracić może nawet 150 tysięcy zatrudnionych. Zdaniem tej organizacji główne problemy branży związane są z sektorem budownictwa drogowego. Z jednej strony sytuację firm pogarszają rosnące ceny surowców, głównie asfaltu. Dużym problemem są także zatory płatnicze pomiędzy firmami. Wiele podwykonawców nie otrzymuje zapłaty za wykonaną pracę przez co firmy bankrutują, albo stają na krawędzi bankructwa. Przyczyną tego stanu rzeczy jest niezdrowa konkurencja przy przetargach. Firmy oferują wykonanie inwestycji za 60% jej rzeczywistej wartości i odbijają sobie te straty po przez nie płacenie podwykonawcom oraz za wykorzystane materiały budowlane. Zdaniem Polskiego Związku Pracodawców Budowlanych sytuację uzdrowić mogło by branie po uwagę większej liczby aspektów niż tylko cena przy rozstrzyganiu przetargów. Oceniane powinno być także zaplecze finansowe oraz potencjał podmiotu starającego się o realizację inwestycji w przetargu publicznym. PZPB jest organizacją która zrzesza 100 największych przedsiębiorstw związanych z budownictwem, co stanowi zdecydowaną większość podmiotów funkcjonujących na polskim rynku budowlanym.