Branża budowlana krytycznie o projektach ustaw

Pod koniec lipca dobiegły końca konsultacje społeczne nad projektami ustaw około budowlanych. Mają one na celu poprawę sytuacji branży budowlanej oraz uniknięcie takich zdarzeń jakie miały miejsce przed Euro 2012, gdy małe firmy upadały z powodu nie otrzymania zapłaty przez zleceniodawców za wykonane prace. Polskie budownictwo już od dłuższego czasu oczekuje na te zmiany. Eksperci przygotowane projekty ustaw jednak krytykują, zarzuca się między innymi łamanie konstytucji oraz niezgodność z dyrektywami Unii Europejskiej, która zakazywać ma udzielania pomocy publicznej przedsiębiorcą. Takie zdaniem Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa maja być zapisy broniące podwykonawców. Pojawiają się opinie, że mimo dobrej intencji jakoś zapisów prawnych powinna zostać poprawiona. Z kolei grupa B8 związana ze stowarzyszeniami planistycznymi i stowarzyszeniami jest zdania, że projekty dotyczące zmian w przepisach dotyczących planistycznych nie odzwierciedlają stanu faktycznego i konieczne jest przeprowadzenie profesjonalnej diagnozy. Brakuje w ich opinii między innymi zróżnicowania definicji prawa własności terenu i doktryny wolności zabudowy. Na chwilę obecną projekt ten stawia pomiędzy obiema kwestiami znak równości. Planiści B8 domagają się także deregulacji w dostępie do zawodów planisty, architekta i urbanisty.