Pojąć temat płacenia podatków

Pojąć temat płacenia podatków

Ten temat, który powinien zainteresować każdego, który chociaż trochę dba o to, co się dzieje w kraju, w którym mieszka. Jak wiele wiemy na temat płacenia podatków? Grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i użytków, jako użytek rolny, wyłączone są z opodatkowania. Nie opodatkowuje się też gruntów, które zajęto pod budowę dróg publicznych, a także grunty pod wodami płynącymi. Jeśli chodzi o osoby, których obowiązkiem jest płacenie podatku od nieruchomości, to są to przede wszystkim osoby fizyczne, a także osoby prawne. Płacąc podatek za grunt, bierze się pod uwagę jego powierzchnię. Co do budynku lub jego części-ważna jest jego powierzchnia użytkowa. Stawki podatkowe uchwala Rada gminy, kierując się określonymi wytycznymi. Wysokość stawek zmienia się corocznie, na co wpływ ma Minister Finansów. Rada gminy może decydować o wysokości stawek podatkowych. Ci ludzie, którzy posiadają nowo nabytych nieruchomości mają obowiązek zgłoszenia odpowiedniemu organowi deklarację na podatek od nieruchomości na konkretny rok podatkowy. Mają oni także obowiązek wpłacać obliczony podatek od nieruchomości, który został obliczony w deklaracji. Wpłaty powinno się dokonać na rachunek gminy, pod którą się podlega w ratach, które są proporcjonalne do czasu trwania obowiązku podatkowego. Powinno się tego dokonać do piętnastego dnia każdego miesiąca.

[Głosów:1    Średnia:5/5]