Podatnicy i stawki podatku od nieruchomości

Podatnicy i stawki podatku od nieruchomości

Podatnikiem podatku od nieruchomości może być według ustawy każda osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna, w tym również spółka nie posiadająca osobowości prawnej, będąca właścicielem lub posiadaczem samoistnym nieruchomości i obiektów budowlanych, albo użytkownikiem wieczystym gruntów, lub też posiadaczem nieruchomości lub ich części i obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego. Stawki podatku od nieruchomości ustala co roku Ministerstwo Finansów, decydując o maksymalnej stawce podatku i opłat lokalnych – czyli tak zwanych górnych granicach stawek kwotowych – na kolejny rok kalendarzowy. O szczegółowej kwocie stawek podatku od nieruchomości w poszczególnych regionach decydują rady gmin i ustalają je na drodze stosownej uchwały. Od 1 stycznia bieżącego roku wzrosły maksymalne stawki podatków i opłat lokalnych i wynoszą: 0,88 zł za 1 metr powierzchni gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, 4,51 zł za 1 ha powierzchni jezior, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrownie wodne, 0,45 zł za 1 metr kwadratowy powierzchni zajętej przez organizacje pożytku publicznego, 0,73 zł za metr budynków mieszkalnych a 22,82 zł budynków przeznaczonych na prowadzenie działalności gospodarczej.

[Głosów:1    Średnia:4/5]