Na co zwrócić uwagę kupując mieszkanie z rynku wtórnego

Na co zwrócić uwagę kupując mieszkanie z rynku wtórnego

Kupując mieszkanie na rynku wtórnym winniśmy, dla własnego bezpieczeństwa, kierować się kilkoma prostymi zasadami. Najbardziej dotkliwe dla przyszłego właściciela mogą okazać się problemy związane z własnością nieruchomości. Dlatego też należy zwrócić szczególną uwagę na to, czy nieruchomość nie jest zadłużona (obciążona kredytem hipotecznym) i czy w mieszkaniu nie jest zameldowany ktoś inny. Sprawdzić to można w pierwszym przypadku poprzez analizę aktualnego, wydawanego w dniu sporządzania notarialnego aktu umowy sprzedaży, odpisu z księgi wieczystej, natomiast w drugim przypadku należy żądać od sprzedającego przedstawienia, jeszcze przed podpisaniem umowy, stosownego zaświadczenia wydanego przez właściwy miejscowo urząd gminy. Kolejnym krokiem powinno być dokładne przeanalizowanie umowy sprzedaży i sprawdzenie, czy sprzedający oświadczył, że mieszkanie nie jest obciążone prawami osób trzecich. Ważnym wydaje się być także sprawdzenie wszelkich dokumentów dotyczących mieszkania. Takie informacje powinien przekazać sprzedający na prośbę kupującego. Z nich dowiemy się jaka jest wysokość czynszu i czy na lokalu nie ciążą zaległości oraz poznamy plany wspólnoty czy spółdzielni mieszkaniowej na przykład w zakresie przyszłych remontów. Jeżeli kupujemy mieszkanie z udziałem pośrednika warto sprawdzić jego doświadczenie, licencję oraz ubezpieczenie.

[Głosów:1    Średnia:5/5]