Jakie roboty budowlane możemy wykonać bez pozwoleń?

Jakie roboty budowlane możemy wykonać bez pozwoleń?

Podobnie jak w przypadku budowy pewnych rodzajów budynków jest pewna gama robót, co do których pozwolenia nie są potrzebne, w tym przypadku jest to również udogodnienie dla osoby fizycznej bądź danej instytucji podejmującej się określonych prac. Do podstawowych prac wymienionych w ustawie należą remonty budynków i instalacji budowlanych, które nie figurują w spisie zabytków. Dalej bez pozwolenia można się obyć w przypadku wykonywania urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, do tego paragrafu nie wlicza się jednak ziemnych stawów hodowlanych oraz urządzeń melioracyjnych usytuowanych w pobliżu parków narodowych, krajobrazowych i ich otulin. Kolejnym rodzajem robót które można wykonać w myśl tej ustawy jest montaż wolnostojących kolektorów słonecznych, ostatnimi czasy coraz bardziej popularnych w naszym kraju oraz instalowanie kabli telekomunikacyjnych w kanalizacji kablowej. Widzimy, że szczególną wagę przywiązuje się do budynków, które mają wartość historyczną i kulturotwórczą, a także do obiektów mogących oddziaływać na środowisko naturalne, to też w ich przypadku wszelkie działanie bez odpowiedniego zezwolenia jest zabronione. Tutaj też rodzi się pytanie czy można ową paletę prac budowlanych, które możemy wykonać bez pozwolenia, poszerzyć, a jeśli tak to konieczna byłaby odpowiednia nowelizacja obecnej ustawy.

[Głosów:1    Średnia:4/5]